4 người đang online
°

V/v lấy ý kiến góp ý dự thảo quy trình đánh giá an toàn công trình trong quá trình khai thác, sử dụng theo quy định của Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ

Đăng ngày 29 - 09 - 2023
Lượt xem: 288
100%

 


3297.pdf | 4147- VPUB.pdf | 4294-BXD.pdf | T2753-1695950700687-64617050.zip

Tin liên quan

Góp ý dự thảo Quyết định Phân cấp thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ...(05/01/2024 10:49 SA)

Góp ý dự thảo Quyết định Công bố Đơn giá nhân công; Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công...(14/12/2023 2:25 CH)

V/v phối hợp góp ý Dự thảo Thông tư ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng(06/11/2023 2:11 CH)

lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (lần 2)(21/08/2023 11:18 SA)

V/v lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.(07/08/2023 11:19 SA)

Tin mới nhất

lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quy định quản lý trật tự xây dựng, phân cấp quản lý trật tự xây dựng và...(28/06/2024 2:50 CH)

V/v lấy ý kiến dự thảo kế hoạch thực hiện Quyết định số 1246/QĐ-TTg ngày 19/7/2021 của Thủ tướng...(21/05/2024 4:00 CH)

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Kế hoạch kiểm tra trật tự xây dựng và đất đai dọc các tuyến đường giao...(15/05/2024 2:58 CH)

Góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh bãi bỏ Quyết định số 49/2017/QĐ-UBND ngày 26/6/2017 của...(14/05/2024 7:52 SA)

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quy định quản lý trật tự xây dựng và phân cấp quản lý trật tự xây dựng...(26/03/2024 3:15 CH)