566 người đang online
°

Cơ cấu tổ chức bộ máy

100%

quyết định về việc ban hành quy chế làm việc của Sở xây dựng tỉnh Ninh Thuận  (09/09/2021)

File đính kèm    File đính kèm
 

quyết định về việc phân công nhiệm vụ Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở xây dựng tỉnh Ninh Thuận  (09/09/2021)

 
 
CƠ CẤU TÔ CHỨC  (17/12/2020)