76 người đang online
°

Chức năng nhiệm vụ

100%

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận được quy định tại Quyết định số 83/2022/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.
      1. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, biên chế của Văn phòng Sở Xây dựng (tải file tại đây)
       2. Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức, biên chế của Phòng Quản lý Quy hoạch-Kiến trúc và Nhà ở (tải file tại đây)
      3. Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức, biên chế của Phòng Quản lý Hoạt động xây dựng và Hạ tầng kỹ thuật (tải file tại đây)
      4. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, biên chế của Thanh tra Sở Xây dựng (tải file tại đây)