30 người đang online
°
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
4341/SXD-QLHĐXD&HTKT 11/12/2023 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
3928/SXD-QLHĐXD&HTKT 10/11/2023 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
3432/SXD-QLHĐXD&HTKT 10/10/2023 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
2997/SXD-QLHĐXD&HTKT 08/09/2023 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
2611/SXD-QLHĐXD&HTKT 10/08/2023 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
2170/SXD-QLHĐXD&HTKT 10/07/2023 V/v Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 7 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
1829/SXD-QLHĐXD&HTKT 09/06/2023 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
1546/SXD-QLHĐXD&HTKT 22/05/2023 Công bố bổ sung giá vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
1420/SXD-QLHĐXD&HTKT 10/05/2023 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
1096/SXD-QLHĐXD&HTKT 10/04/2023 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
685/ SXD-QLHĐXD&HTKT 10/03/2023 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
340/SXD-QLHĐXD&HTKT 10/02/2023 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 02 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
91/SXD-QLHĐXD&HTKT 10/01/2023 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 01 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
4217/SXD-QLHĐXD&HTKT 12/12/2022 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2022
3775/SXD-QLHĐXD&HTKT 10/11/2022 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
1 2 3 4 5 6