12 người đang online
°
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
685/ SXD-QLHĐXD&HTKT 10/03/2023 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
340/SXD-QLHĐXD&HTKT 10/02/2023 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 02 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
91/SXD-QLHĐXD&HTKT 10/01/2023 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 01 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
4217/SXD-QLHĐXD&HTKT 12/12/2022 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2022
3775/SXD-QLHĐXD&HTKT 10/11/2022 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
3324/SXD-QLHĐXD&HTKT 10/10/2022 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
2940/SXD-QLHĐXD&HTKT 09/09/2022 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
2607/SXD-QLHĐXD&HTKT 10/08/2022 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
2224/SXD-QLHĐXD&HTKT 08/07/2022 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 7 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
1846/SXD-QLHĐXD&HTKT 10/06/2022 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
1442/SXD-QLHĐXD&HTKT 10/05/2022 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
1103/SXD-QLHĐXD&HTKT 08/04/2022 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 4 (quý II) năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
749/SXD-QLHĐXD&HTKT 10/03/2022 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
46/SXD-QLHĐXD&HTKT 07/01/2022 Công bố giá vật liệu xây dựng quý I năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
4764/SXD-QLHĐXD&HTKT 09/12/2021 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
1 2 3 4 5 6