0 người đang online
°
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1442/SXD-QLHĐXD&HTKT 10/05/2022 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
1103/SXD-QLHĐXD&HTKT 08/04/2022 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 4 (quý II) năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
749/SXD-QLHĐXD&HTKT 10/03/2022 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
46/SXD-QLHĐXD&HTKT 07/01/2022 Công bố giá vật liệu xây dựng quý I năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
4764/SXD-QLHĐXD&HTKT 09/12/2021 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
3816/SXD-QLHĐXD&HTKT 11/10/2021 Công bố giá vật liệu xây dựng quý IV năm 2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
2937/SXD-QLHĐXD&HTKT 09/08/2021 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
2457/SXD-QLHĐXD&HTKT 09/07/2021 Công bố giá vật liệu xây dựng quý III năm 2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
1608/SXD-QLHĐXD&HTKT 31/05/2021 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 5/2021
1111/SXD-QLHĐXD&HTKT; 1403/SXD-QLHĐXD&HTKT 17/05/2021 Công bố giá vật liệu xây dựng Quý I năm 2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
99/SXD-QLHĐXD&HTKT 11/01/2021 Công bố giá vật liệu xây dựng Quý I năm 2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Số 4061/SXD-QLHĐXD&HTKT 09/12/2020 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Số 3758/SXD-QLHĐXD&HTKT 11/11/2020 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Số 3364/SXD-QLHĐXD&HTKT 13/10/2020 Công bố giá vật liệu xây dựng Quý IV năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Số 3104/SXD-QLHĐXD&HKT 24/09/2020 Công bố bổ sung giá vật liệu xây dựng tháng 9 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
1 2 3 4 5