8 người đang online
°
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1442/SXD-QLHĐXD&HTKT 10/05/2022 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
1195/SXD-QLHĐXD&HTKT 18/04/2022 Góp ý dự thảo Quyết định công bố các Tập đơn giá xây dựng công trình
1103/SXD-QLHĐXD&HTKT 08/04/2022 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 4 (quý II) năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
1115/QĐ-SXD 08/04/2022 quyết định về việc công bố chỉ số giá xây dựng từ tháng 01 đến tháng 03, Quý I năm 2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
958/SXD-QLHD9XD&HTKT 29/03/2022 Góp ý dự thảo Quyết định Quy định Bảng giá nhà ở, công trình xây dựng và vật kiến trúc; Bảng phân cấp nhà ở trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (lần 02) ( gửi thêm vb 1717/BXD)
749/SXD-QLHĐXD&HTKT 10/03/2022 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
744/SXD-VP 09/03/2022 đề nghị phối hợp thực hiện dịch vụ công trực tuyến để gửi hồ sơ và nhận kết quả qua bưu chính công ích.
46/SXD-QLHĐXD&HTKT 07/01/2022 Công bố giá vật liệu xây dựng quý I năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
5088/QĐ-SXD 29/12/2021 quyết định về việc công bố chỉ số giá xây dựng từ tháng 10 đến tháng 12, Quý IV và năm 2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
4764/SXD-QLHĐXD&HTKT 09/12/2021 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
4137/QĐ-SXD 28/10/2021 Về việc công bố chỉ số giá xây dựng từ tháng 01 đến tháng 09, Quý 1 đến Quý III năm 2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
3882/QĐ-SXD 13/10/2021 Quyết định về việc công bố Đơn giá nhân công; Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
3882/QĐ-SXD 13/10/2021 Quyết định về việc công bố Đơn giá nhân công; Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
3816/SXD-QLHĐXD&HTKT 11/10/2021 Công bố giá vật liệu xây dựng quý IV năm 2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
11/2021/TT-BXD 10/09/2021 Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng
1 2 3 4 5 6