3 người đang online
°
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
2997/SXD-QLHĐXD&HTKT 08/09/2023 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
2611/SXD-QLHĐXD&HTKT 10/08/2023 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
2170/SXD-QLHĐXD&HTKT 10/07/2023 V/v Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 7 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
2138/QĐ-SXD 06/07/2023 Về việc công bố chỉ số giá xây dựng từ tháng 04 đến tháng 06, Quý II năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
2047/QĐ-SXD 29/06/2023 cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc đợt II-2023 (bà Lê Thị Nhuyên)
1829/SXD-QLHĐXD&HTKT 09/06/2023 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
1546/SXD-QLHĐXD&HTKT 22/05/2023 Công bố bổ sung giá vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
1420/SXD-QLHĐXD&HTKT 10/05/2023 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
1096/SXD-QLHĐXD&HTKT 10/04/2023 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
1046/QĐ-SXD 05/04/2023 Về việc công bố chỉ số giá xây dựng từ tháng 01 đến tháng 03, Quý I năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
685/ SXD-QLHĐXD&HTKT 10/03/2023 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
340/SXD-QLHĐXD&HTKT 10/02/2023 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 02 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
91/SXD-QLHĐXD&HTKT 10/01/2023 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 01 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
4444/QĐ-SXD 27/12/2022 Quyết định về việc công bố chỉ số giá xây dựng từ tháng 10 đến tháng 12, Quý IV và năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
4217/SXD-QLHĐXD&HTKT 12/12/2022 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2022
1 2 3 4 5 6