40 người đang online
°

Cấp cho Chùa Mỹ Thiện. Được phép xây dựng công trình: Trùng tu - cải tạo chùa Mỹ Thiện

Đăng ngày 21 - 07 - 2023
Lượt xem: 46
100%

 


vbdi_17_GPXD.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Cấp cho Công ty CP ĐT Hacom Holdings, được phép xây dựng công trình: Giao thông và hạ tầng kỹ...(23/08/2023 7:31 SA)

Quyết định vv cấp chứng chỉ năng lực hoạt động XD(06/12/2021 8:18 CH)

triển khai hướng dẫn tạm thời hoạt động thi công xây dựng đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt ,...(15/11/2021 8:16 CH)

triển khai thực hiện quyết định số 62/2021/QĐ-UBND ngày 15/9/2021 của UBND tỉnh và các nội dung...(11/10/2021 8:13 CH)

triển khai thực hiện Thông tư số 05/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ xây dựng(14/07/2021 3:28 CH)