52 người đang online
°

Quy định mới về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng, phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng

Đăng ngày 24 - 05 - 2023
Lượt xem: 50
100%

 

Ngày 12/5/2023, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 27/2023/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng (thay thế Thông tư số 210/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016) và Thông tư số 28/2023/TT-BTC ngày 12/5/2023 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng (thay thế Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016).

Các thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2023.

 


Thông tư 27.pdf | Thông tư 28.pdf

Tin liên quan

Quyết định về việc thu hồi chứng chỉ năng lực hoạt động đối với Công ty TNHH xây dựng và thương...(19/05/2023 4:20 CH)

Quyết định về việc thu hồi chứng chỉ năng lực hoạt động đối với Công ty TNHH xây dựng Thiên Long...(19/05/2023 4:19 CH)

Quyết định về việc thu hồi chứng chỉ năng lực hoạt động đối với Công ty TNHH xây dựng và thương...(19/05/2023 4:18 CH)

Quyết định về việc thu hồi chứng chỉ năng lực hoạt động đối với Viện Đào tạo và khoa học ứng dụng...(19/05/2023 4:18 CH)

Quyết định về việc thu hồi chứng chỉ năng lực hoạt động đối với Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây...(19/05/2023 4:21 CH)

Tin mới nhất

Góp ý dự thảo Quyết định Quy định Bảng giá nhà ở, công trình xây dựng và vật kiến trúc trên địa...(26/05/2023 8:25 SA)

Triển khai thực hiện Quyết định số 510/QĐ-BXD ngày 19/5/2023 của Bộ Xây dựng(25/05/2023 9:22 SA)

Quyết định về việc thu hồi chứng chỉ năng lực hoạt động đối với Công ty TNHH xây dựng và thương...(19/05/2023 4:20 CH)

Quyết định về việc thu hồi chứng chỉ năng lực hoạt động đối với Công ty TNHH xây dựng Thiên Long...(19/05/2023 4:19 CH)

Quyết định về việc thu hồi chứng chỉ năng lực hoạt động đối với Công ty TNHH xây dựng và thương...(19/05/2023 4:18 CH)