22 người đang online
°

Quyết định Điều chỉnh một số nội dung Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025 phê duyệt kèm theo Quyết định số 352/QĐ-UBND ngày 20/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh

Đăng ngày 01 - 12 - 2023
Lượt xem: 65
100%

 


QĐ-621.rar

Tin liên quan

Danh sách đủ điều kiện thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng 13 giờ 30 phút,...(27/02/2024 3:06 CH)

THÔNG BÁO Mời thi tuyển thiết kế phương án kiến trúc Công trình Cổng chào hai đầu vào thành phố...(27/02/2024 7:57 SA)

Dời thời gian thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng 13 giờ 30 phút ngày...(01/11/2023 4:47 CH)

Rà soát, đánh giá khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động thuộc lĩnh vực xây dựng, đặc...(27/10/2023 10:58 SA)

Danh sách đủ điều kiện thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Bắt đầu thi vào...(27/10/2023 4:25 CH)

Tin mới nhất

Danh sách đủ điều kiện thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng 13 giờ 30 phút,...(27/02/2024 3:06 CH)

THÔNG BÁO Mời thi tuyển thiết kế phương án kiến trúc Công trình Cổng chào hai đầu vào thành phố...(27/02/2024 7:57 SA)

Về việc kết thúc niêm yết công khai tình hình mua sắm tài sản công năm 2023(24/01/2024 10:00 SA)

Cấp cho Công ty TNHH Phát Hoàng Long - Ninh Thuận được phép xây dựng hạng mục: Nhà hàng + Khách...(24/01/2024 8:19 SA)

Hướng dẫn công bố giá vật liệu xây dựng hàng tháng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận(24/01/2024 8:04 SA)