8 người đang online
°

V/v đề nghị đăng tải dự thảo Quyết định Phê duyệt phương án giá nước và ban hành biểu giá nước sạch sinh hoạt của Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận

Đăng ngày 30 - 03 - 2023
Lượt xem: 54
100%

 


bdi_939.pdf

Tin liên quan

Quy định mới về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí...(24/05/2023 8:42 SA)

Quyết định về việc thu hồi chứng chỉ năng lực hoạt động đối với Công ty TNHH xây dựng và thương...(19/05/2023 4:20 CH)

Quyết định về việc thu hồi chứng chỉ năng lực hoạt động đối với Công ty TNHH xây dựng Thiên Long...(19/05/2023 4:19 CH)

Quyết định về việc thu hồi chứng chỉ năng lực hoạt động đối với Công ty TNHH xây dựng và thương...(19/05/2023 4:18 CH)

Quyết định về việc thu hồi chứng chỉ năng lực hoạt động đối với Viện Đào tạo và khoa học ứng dụng...(19/05/2023 4:18 CH)

Tin mới nhất

Góp ý dự thảo Quyết định Quy định Bảng giá nhà ở, công trình xây dựng và vật kiến trúc trên địa...(26/05/2023 8:25 SA)

Triển khai thực hiện Quyết định số 510/QĐ-BXD ngày 19/5/2023 của Bộ Xây dựng(25/05/2023 9:22 SA)

Quy định mới về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí...(24/05/2023 8:42 SA)

Quyết định về việc thu hồi chứng chỉ năng lực hoạt động đối với Công ty TNHH xây dựng và thương...(19/05/2023 4:20 CH)

Quyết định về việc thu hồi chứng chỉ năng lực hoạt động đối với Công ty TNHH xây dựng Thiên Long...(19/05/2023 4:19 CH)