37 người đang online
°

Kế hoạch Đăng ký đánh giá Chương trình hành động trước khi tiến hành xem xét bổ nhiệm lại chức danh Phó Chánh Văn phòng Sở thuộc Sở Xây dựng

Đăng ngày 20 - 03 - 2023
Lượt xem: 79
100%

 


Ke-hoach-danh-gia-CTHD-chi-Thuy-PCVP-2023.pdf

Tin liên quan

Quy định mới về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí...(24/05/2023 8:42 SA)

Quyết định về việc thu hồi chứng chỉ năng lực hoạt động đối với Công ty TNHH xây dựng và thương...(19/05/2023 4:20 CH)

Quyết định về việc thu hồi chứng chỉ năng lực hoạt động đối với Công ty TNHH xây dựng Thiên Long...(19/05/2023 4:19 CH)

Quyết định về việc thu hồi chứng chỉ năng lực hoạt động đối với Công ty TNHH xây dựng và thương...(19/05/2023 4:18 CH)

Quyết định về việc thu hồi chứng chỉ năng lực hoạt động đối với Viện Đào tạo và khoa học ứng dụng...(19/05/2023 4:18 CH)

Tin mới nhất

Góp ý dự thảo Quyết định Quy định Bảng giá nhà ở, công trình xây dựng và vật kiến trúc trên địa...(26/05/2023 8:25 SA)

Triển khai thực hiện Quyết định số 510/QĐ-BXD ngày 19/5/2023 của Bộ Xây dựng(25/05/2023 9:22 SA)

Quy định mới về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí...(24/05/2023 8:42 SA)

Quyết định về việc thu hồi chứng chỉ năng lực hoạt động đối với Công ty TNHH xây dựng và thương...(19/05/2023 4:20 CH)

Quyết định về việc thu hồi chứng chỉ năng lực hoạt động đối với Công ty TNHH xây dựng Thiên Long...(19/05/2023 4:19 CH)