5 người đang online
°

V/v thực hiện Kế hoạch triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động ngành Xây dựng năm 2023

Đăng ngày 10 - 03 - 2023
Lượt xem: 26
100%

 


DT3166.pdf | Trien-khai-thang-ATVSLD-2023.pdf | Trien-khai-thang-ATVSLD-2023.doc

Tin liên quan

V/v đề nghị đăng tải dự thảo Quyết định Phê duyệt phương án giá nước và ban hành biểu giá nước...(30/03/2023 8:38 SA)

Kế hoạch Đăng ký đánh giá Chương trình hành động trước khi tiến hành xem xét bổ nhiệm lại chức...(20/03/2023 11:06 SA)

Quyết định về việc thành lập đoàn kiểm tra công tác quản lý, sử dụng nhà ở xã hội trên địa bàn...(10/03/2023 4:05 CH)

Thông báo về việc kết thúc niêm yết công khai tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2022 (17/02/2023 9:54 SA)

Thông báo công bố thông tin về năng lực các tổ chức tham gia hoạt động kinh doanh, môi giới bất...(03/02/2023 3:26 CH)

Tin mới nhất

V/v đề nghị đăng tải dự thảo Quyết định Phê duyệt phương án giá nước và ban hành biểu giá nước...(30/03/2023 8:38 SA)

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý IV năm 2022 (27/03/2023 3:56 CH)

Thông báo danh sách đủ điều kiện sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng. (21/03/2023 4:01 CH)

Kế hoạch Đăng ký đánh giá Chương trình hành động trước khi tiến hành xem xét bổ nhiệm lại chức...(20/03/2023 11:06 SA)

Thông báo kết quả họp xét nâng bậc lương thường xuyên tháng 4 năm 2023 cho công chức (Nguyễn Xuân...(20/03/2023 4:39 CH)