36 người đang online
°

Quyết định về việc công bố công khai dự toán thu hoạt động sự nghiệp năm 2023 của các đơn vị trực thuộc Sở xây dựng

Đăng ngày 30 - 01 - 2023
Lượt xem: 21
100%

 


vbdi_4578.pdf

Tin liên quan

Thông báo về việc kết thúc niêm yết công khai tình hình mua sắm tài sản công năm 2022 (30/01/2023 8:25 SA)

Quyết định về việc công bố công khai tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2022 (18/01/2023 3:56 CH)

Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của các đơn vị trực thuộc Sở xây...(10/01/2023 10:50 SA)

Quyết định về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 của văn...(10/01/2023 10:47 SA)

quyết định về việc khen thưởng thành tích năm 2022(01/12/2022 2:11 CH)

Tin mới nhất

Thông báo về việc kết thúc niêm yết công khai tình hình mua sắm tài sản công năm 2022 (30/01/2023 8:25 SA)

Quyết định về việc công bố công khai tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2022 (18/01/2023 3:56 CH)

Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của các đơn vị trực thuộc Sở xây...(10/01/2023 10:50 SA)

Quyết định về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 của văn...(10/01/2023 10:47 SA)

Thông báo vv kết thúc công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2022 bằng hình thức niêm yết (04/01/2023 11:07 SA)