105 người đang online
°

Công khai đánh giá xếp loại CB, CC, VC và Xét thi đua, khen thưởng năm 2023

Đăng ngày 01 - 12 - 2023
Lượt xem: 36
100%

 


SKM_650i17120805390.pdf | Công khai đánh giá xếp loại.pdf

Tin liên quan

Thông báo danh sách công chức đủ điều kiện tham gia đánh giá Chương trình hành động để xem xét bổ...(17/08/2023 7:43 SA)

Về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2023 của các đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng(16/08/2023 4:05 CH)

V/v Thành lập Tổ công tác hỗ trợ tháo gỡ khó khăn doanh nghiệp thuộc lĩnh vực ngành Xây dựng...(05/06/2023 8:03 SA)

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý I năm 2023(05/04/2023 7:27 SA)

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý IV năm 2022 (27/03/2023 3:56 CH)

Tin mới nhất

Kế hoạch kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024(29/02/2024 7:41 SA)

Về việc công bố công khai dự toán thu hoạt động sự nghiệp năm 2024 của các cơ quan, đơn vị trực...(27/02/2024 4:37 CH)

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2023(27/02/2024 9:36 SA)

Về việc kết thúc niêm yết công khai tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2023(22/02/2024 8:14 SA)

Báo cáo kết quả đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức tháng 02 và quý I/2024(21/02/2024 8:08 SA)