48 người đang online
°

Quyết định về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 của văn phòng Sở xây dựng

Đăng ngày 10 - 01 - 2023
Lượt xem: 36
100%

 


vbdi_63.pdf

Tin liên quan

V/v Thành lập Tổ công tác hỗ trợ tháo gỡ khó khăn doanh nghiệp thuộc lĩnh vực ngành Xây dựng...(05/06/2023 8:03 SA)

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý I năm 2023(05/04/2023 7:27 SA)

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách Quý IV năm 2022 (27/03/2023 3:56 CH)

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2022 (27/02/2023 4:27 CH)

Quyết định về việc công bố công khai dự toán thu hoạt động sự nghiệp năm 2023 của các đơn vị trực...(30/01/2023 3:47 CH)

Tin mới nhất

Quyết định về việc công bố công khai điều chỉnh chi tiết phân bổ dự thảo chi ngân sách nhà nước...(08/06/2023 7:45 SA)

V/v Thành lập Tổ công tác hỗ trợ tháo gỡ khó khăn doanh nghiệp thuộc lĩnh vực ngành Xây dựng...(05/06/2023 8:03 SA)

V/v Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực nhà ở thuộc thẩm quyền giải quyết...(02/06/2023 11:18 SA)

Về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Kinh doanh bất động sản thuộc...(02/06/2023 11:13 SA)

Danh mục TTHC được tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia(02/06/2023 11:11 SA)