8 người đang online
°

Thông báo đầu giá khai thác tầng trệt chung cư D7-D10 trên trang thông tin điện tử của Sở xây dựng ( lần 3)

Đăng ngày 21 - 03 - 2022
Lượt xem: 65
100%

File đính kèm

 


2022-03-18 (1).pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Tổng kết chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 và Kế hoạch thực hiện Công...(12/05/2022 10:39 SA)

Thi hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng (12/05/2022 10:30 SA)

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc,...(12/05/2022 10:29 SA)

Tổng kết thực hiện Đề án “Tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn...(12/05/2022 10:28 SA)

Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2021(12/05/2022 10:26 SA)