Thông báo đầu giá khai thác tầng trệt chung cư D7-D10 trên trang thông tin điện tử của Sở xây dựng ( lần 3)

File đính kèm