52 người đang online
°

Hội nghị công bố công khai quy hoạch chung xây dựng khu du lịch ven biển phía Nam tỉnh Ninh Thuận đến năm 2035

Đăng ngày 31 - 07 - 2020
Lượt xem: 1.155
100%

 

Chiều ngày 30/7/2020, Sở Xây dựng tổ chức Hội nghị công bố công khai quy hoạch chung xây dựng khu du lịch ven biển phía Nam tỉnh Ninh Thuận đến năm 2035. Dự Hội nghị có đồng chí Phan Tấn Cảnh – Giám đốc Sở Xây dựng - chủ trì hội nghị, cùng dự có đại diện các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thành phố, các tổ chức, các Hội có liên quan.

Toàn cảnh hội nghị

 HồngChuyên

Tin liên quan

Tin mới nhất

Về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Khu vực Mũi Dinh, huyện Thuận...(31/01/2023 3:32 CH)

Họp lấy ý kiến Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu đô thị mới ven biển Đầm Nại,...(14/07/2020 2:59 CH)

Họp lấy ý kiến góp ý phương án quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu vực tổ hợp điện khí...(24/06/2020 2:57 CH)

Lấy ý kiến các thành viên tham dự đối với nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ...(18/06/2020 2:55 CH)

Họp lấy ý kiến đối với kiến nghị điều chỉnh bổ sung diện tích mở rộng mỏ đá Núi đất của Chi nhánh...(11/05/2020 2:51 CH)