Hội nghị công bố công khai quy hoạch chung xây dựng khu du lịch ven biển phía Nam tỉnh Ninh Thuận đến năm 2035

Chiều ngày 30/7/2020, Sở Xây dựng tổ chức Hội nghị công bố công khai quy hoạch chung xây dựng khu du lịch ven biển phía Nam tỉnh Ninh Thuận đến năm 2035. Dự Hội nghị có đồng chí Phan Tấn Cảnh – Giám đốc Sở Xây dựng - chủ trì hội nghị, cùng dự có đại diện các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thành phố, các tổ chức, các Hội có liên quan.

Toàn cảnh hội nghị

 HồngChuyên