71 người đang online
°
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
108/SXD-QLHĐXD&HTKT 10/01/2024 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 01 năm 2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
4654/QĐ-SXD 29/12/2023 Về việc công bố chỉ số giá xây dựng từ tháng 10 đến tháng 12, Quý IV và năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
4549/QĐ-SXD 25/12/2023 Công bố Đơn giá nhân công xây dựng công trình; Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
4363/SXD-QLHĐXD&HTKT 12/12/2023 Đính chính công bố giá vật liệu xây dựng từ tháng 8 đến tháng 12 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
4341/SXD-QLHĐXD&HTKT 11/12/2023 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
4077/SXD-QLHĐXD&HTKT 21/11/2023 Công bố bổ sung giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
3928/SXD-QLHĐXD&HTKT 10/11/2023 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
3432/SXD-QLHĐXD&HTKT 10/10/2023 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
3375/QĐ-SXD 05/10/2023 Về việc công bố chỉ số giá xây dựng từ tháng 07 đến tháng 09, Quý III năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
2997/SXD-QLHĐXD&HTKT 08/09/2023 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
2611/SXD-QLHĐXD&HTKT 10/08/2023 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
2170/SXD-QLHĐXD&HTKT 10/07/2023 V/v Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 7 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
2138/QĐ-SXD 06/07/2023 Về việc công bố chỉ số giá xây dựng từ tháng 04 đến tháng 06, Quý II năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
2047/QĐ-SXD 29/06/2023 cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc đợt II-2023 (bà Lê Thị Nhuyên)
1829/SXD-QLHĐXD&HTKT 09/06/2023 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
1 2 3 4 5 6