42 người đang online
°
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
685/ SXD-QLHĐXD&HTKT 10/03/2023 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
340/SXD-QLHĐXD&HTKT 10/02/2023 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 02 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
91/SXD-QLHĐXD&HTKT 10/01/2023 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 01 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
4444/QĐ-SXD 27/12/2022 Quyết định về việc công bố chỉ số giá xây dựng từ tháng 10 đến tháng 12, Quý IV và năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
4217/SXD-QLHĐXD&HTKT 12/12/2022 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2022
3775/SXD-QLHĐXD&HTKT 10/11/2022 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
3324/SXD-QLHĐXD&HTKT 10/10/2022 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
3336/QĐ-SXD 10/10/2022 Quyết định về việc công bố chỉ số giá xây dựng từ tháng 7 đến tháng 09, Quý III năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
2940/SXD-QLHĐXD&HTKT 09/09/2022 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
2607/SXD-QLHĐXD&HTKT 10/08/2022 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
2224/SXD-QLHĐXD&HTKT 08/07/2022 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 7 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
2202/QĐ-SXD 07/07/2022 quyết định về việc công bố chỉ số giá xây dựng từ tháng 4 đến tháng 06, Quý II năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
1846/SXD-QLHĐXD&HTKT 10/06/2022 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
1442/SXD-QLHĐXD&HTKT 10/05/2022 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
1195/SXD-QLHĐXD&HTKT 18/04/2022 Góp ý dự thảo Quyết định công bố các Tập đơn giá xây dựng công trình
1 2 3 4 5 6