29 người đang online
°
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
2339/SXD-QLHĐXD&HTKT 09/07/2024 V/v công bố giá vật liệu xây dựng tháng 6 năm 2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
2221/QĐ-SXD 02/07/2024 Về việc công bố chỉ số giá xây dựng từ tháng 01 đến tháng 05 và Quý I năm 2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
1895/SXD-QLHĐXD&HTKT 10/06/2024 V/v công bố giá vật liệu xây dựng tháng 5 năm 2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
1470/SXD-QLHĐXD&HTKT 10/05/2024 công bố giá vật liệu xây dựng tháng 4 năm 2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
1110/SXD-QLHĐXD&HTKT 10/04/2024 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 3 năm 2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
712/SXD-QLHĐXD&HTKT 08/03/2024 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 02 năm 2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
108/SXD-QLHĐXD&HTKT 10/01/2024 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 01 năm 2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
4654/QĐ-SXD 29/12/2023 Về việc công bố chỉ số giá xây dựng từ tháng 10 đến tháng 12, Quý IV và năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
4549/QĐ-SXD 25/12/2023 Công bố Đơn giá nhân công xây dựng công trình; Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
4363/SXD-QLHĐXD&HTKT 12/12/2023 Đính chính công bố giá vật liệu xây dựng từ tháng 8 đến tháng 12 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
4341/SXD-QLHĐXD&HTKT 11/12/2023 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
4077/SXD-QLHĐXD&HTKT 21/11/2023 Công bố bổ sung giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
3928/SXD-QLHĐXD&HTKT 10/11/2023 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
3432/SXD-QLHĐXD&HTKT 10/10/2023 Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
3375/QĐ-SXD 05/10/2023 Về việc công bố chỉ số giá xây dựng từ tháng 07 đến tháng 09, Quý III năm 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
1 2 3 4 5 6