83 người đang online
°

Lễ chào cờ và tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tháng 6 năm 2023

Đăng ngày 06 - 06 - 2023
Lượt xem: 119
100%

 

Sau 1 thời gian dài tạm dừng việc tổ chức sinh hoạt phổ biến giáo dục pháp luật dưới nghi thức chào cờ đầu tuần do dịch bệnh Covid-19. Sáng ngày 5/6/2023, Sở Xây dựng đã tiếp tục triển khai hình thức sinh hoạt này tại cơ quan.

Chào cờ là một nghi thức quan trọng, được xem là một nghi lễ truyền thống, một trong những việc làm thể hiện tình yêu Tổ quốc và lòng tự hào dân tộc của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và mọi người dân. Quan trọng hơn, chào cờ đầu tuần càng có ý nghĩa quan trọng là tiếp tục khơi dậy lòng tự hào dân tộc và trách nhiệm công dân trong mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Sau nghi thức Chào cờ, các đồng chí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được nghe nội dung các văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực từ 01/6/2023 như: Thông tư số 05/2022/TT-BXD ngày 30/11/2022 về QCVN 03:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phân cấp công trình phục vụ thiết kế xây dựng; Thông tư số 05/2023/TT-BNV ngày 3/5/2023 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn mẫu hợp đồng dịch vụ và mẫu hợp đồng lao động đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 23/2023/TT-BTC ngày 25/4/2023 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Thông tư số 03/2023/TT-BXD ngày 28/04/2023 của Bộ Xây dựng về sửa đổi, bổ sung Điều 3 Thông tư số 09/2021/TT-BXD ngày 16 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội và Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong việc thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật. 

Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Lễ Chào cờ và tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tháng 6 năm 2023.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Sở Xây dựng làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam(29/09/2023 8:34 SA)

Sở Xây dựng làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm(29/09/2023 8:04 SA)

Chào cờ và sinh hoạt ngày Pháp luật tháng 9 năm 2023(18/09/2023 10:45 SA)

Tổng hội Xây dựng Việt Nam làm việc với UBND tỉnh Ninh Thuận(25/08/2023 3:11 CH)

Đại hội Hội Xây dựng tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ III: Quyết tâm hành động, đẩy mạnh hoạt động tư...(25/08/2023 2:55 CH)