73 người đang online
°

V/v triển khai thực hiện Quyết định số 621/QĐ-UBND ngày 08/11/2023 Điều chỉnh một số nội dung Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025.

Đăng ngày 30 - 11 - 2023
Lượt xem: 90
100%

 


4205.pdf | QĐ-621.rar

Tin liên quan

Triển khai thực hiện các Thông tư số 13/2023/TT-BXD, 14/2023/TT-BXD và 15/2023/TT-BXD ngày...(24/01/2024 7:55 SA)

V/v tập trung triển khai công tác phòng, chống, giảm thiệt hại do sạt lở đất, bờ sông, bờ biển và...(16/08/2023 7:35 SA)

V/v chủ động phòng, chống sạt, lở, bảo đảm an toàn công trình xây dựng và an toàn...(09/08/2023 8:32 SA)

Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực giám định tư...(26/07/2023 7:40 SA)

công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Kinh doanh bất động sản thuộc thẩm quyền...(22/03/2022 10:12 SA)

Tin mới nhất

V/v Triển khai thực hiện Quyết định số 10/2024/QĐ-UBND ngày 26/02/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh...(27/02/2024 4:35 CH)

Triển khai thực hiện các Thông tư số 13/2023/TT-BXD, 14/2023/TT-BXD và 15/2023/TT-BXD ngày...(24/01/2024 7:55 SA)

Triển khai thực hiện Thông tư số 13/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng(24/01/2024 2:36 CH)

Triển khai các Thông tư số 13/2023/TT-BXD, 14/2023/TT-BXD và 15/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 của...(22/01/2024 3:32 CH)

Hướng dẫn việc lập dự toán xây dựng công trình(27/12/2023 8:23 SA)