95 người đang online
°

Về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023 của đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng

Đăng ngày 23 - 11 - 2023
Lượt xem: 18
100%

 


4092.pdf | 2023-11-22 (1).pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Kế hoạch kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024(29/02/2024 7:41 SA)

Về việc công bố công khai dự toán thu hoạt động sự nghiệp năm 2024 của các cơ quan, đơn vị trực...(27/02/2024 4:37 CH)

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2023(27/02/2024 9:36 SA)

Về việc kết thúc niêm yết công khai tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2023(22/02/2024 8:14 SA)

Báo cáo kết quả đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức tháng 02 và quý I/2024(21/02/2024 8:08 SA)