13 người đang online
°

Về việc cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc đợt III-2023

Đăng ngày 20 - 11 - 2023
Lượt xem: 49
100%

 


QĐ-4049.pdf | ds.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Quyết định Điều chỉnh một số nội dung Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Ninh Thuận giai đoạn...(01/12/2023 8:07 SA)

Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050(24/11/2023 4:30 CH)

V/v thống nhất danh sách các đối tượng đủ điều kiện đăng ký thuê, mua nhà ở xã hội thuộc Dự án:...(23/11/2023 9:15 SA)

Về việc sửa đổi điểm 2.1 khoản 2 Điều 15 của Quy chế chi tiêu nội bộ của Sở Xây dựng tỉnh Ninh...(15/11/2023 11:03 SA)

QĐ công nhận tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc, người giám định tư pháp xây dựng...(08/11/2023 2:31 CH)