32 người đang online
°

Sở Xây dựng tham dự Hội nghị trực tuyến đẩy mạnh triển khai dự án 5 - Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo

Đăng ngày 10 - 10 - 2023
Lượt xem: 101
100%

 

Ngày 06/10/2023, Bộ Xây dựng tổ chức hội nghị trực tuyến với 26 tỉnh trong cả nước về đẩy mạnh triển khai Dự án 5 về hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Hội nghị do Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh chủ trì.

Tại điểm cầu tỉnh Ninh Thuận, được sự ủy quyền của UBND tỉnh, đồng chí Lê Phạm Quốc Vinh - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở - Chủ trì tại điểm cầu của tỉnh, cùng dự có Lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; UBND huyện Bác Ái.

Theo Quyết định số 90/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tổng số vốn hỗ trợ từ ngân sách T.Ư thực hiện dự án 5 từ năm 2022 - 2025 là 4.000 tỷ đồng. Trong đó, giai đoạn 2022 - 2023, tổng số vốn ngân sách T.Ư cấp cho các tỉnh là 1.620 tỷ đồng. Đánh giá của Bộ Xây dựng, năm 2022, việc hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo không đạt được kết quả theo mục tiêu đề ra. Năm 2023, tính đến hết quý III, việc hỗ trợ chậm, mới đạt 39,7% số hộ và 27,25% số vốn đã cấp từ ngân sách T.Ư. 26 tỉnh đã lập đề án với tổng số 91.453 hộ cần hỗ trợ, tương ứng số vốn hỗ trợ từ ngân sách T.Ư khoảng 3.015 tỷ đồng.

Tại hội nghị, lãnh đạo 15 tỉnh tham gia dự án 5 đã báo cáo kết quả, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án, như: mức hỗ trợ của Nhà nước còn thấp, vật liệu, giá cả lại cao dẫn đến việc xây dựng nhà ở đạt yêu cầu, đảm bảo chất lượng còn gặp nhiều khó khăn. Quá trình triển khai, một số hộ dân có đề nghị điều chỉnh từ xây mới sang sửa chữa hoặc ngược lại. Nhiều hộ hoàn cảnh quá khó khăn nên không có tiền đối ứng để xây, sửa nhà ở.

Đối với tỉnh Ninh Thuận, ngày 17/11/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số 1603/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện nghèo (huyện Bác Ái) của tỉnh Ninh Thuận, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Theo đó, đã phê duyệt danh sách và dự toán kinh phí hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, năm 2023 cho 139 hộ (trong đó, 138 hộ xây mới, 01 hộ cải tạo, sửa chữa nhà ở), tổng kinh phí thực hiện 8.310 triệu đồng gồm nguồn vốn Trương ương hỗ trợ: 5.540 triệu đồng, nguồn vốn đối ứng của ngân sách tỉnh hỗ trợ: 2.760 triệu đồng. Tiến độ xây dựng đến tháng 9/2023 đạt khoảng 80%, dự kiến hoàn thành 100% trong quý IV/2023. Tổng số vốn Trung ương đã giải ngân đến thời điểm này là 5,324 tỷ đồng/5,540 tỷ đồng, đạt 96,1% so với tiến độ đề ra trong năm 2023. Dự kiến trong Quý IV/2023 sẽ giải ngân toàn bộ số vốn được cấp.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh đã ghi nhận những khó khăn của các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện Dự án 5 báo cáo trình Chính phủ xem xét sửa đổi một số nội dung có liên quan; đồng thời đề nghị các tỉnh từ nay đến hết năm 2023 tiếp tục rà soát các đối tượng đã được hỗ trợ đảm bảo đúng đối tượng; ưu tiên hỗ trợ nhà ở xã hội cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tăng cường kiểm tra hướng dẫn đôn đốc việc triển khai thực hiện Dự án 5; huy động sự ủng hộ của cộng đồng tạo thêm nguồn lực hỗ trợ cho triển khai, thực hiện dự án; tăng cường đôn đốc kiểm tra giám sát đối với các địa phương triển khai thực hiện Dự án 5; đẩy mạnh triển khai thực hiện Dự án 5 đảm bảo theo kế hoạch năm 2023 và các năm tiếp theo. 

Tin liên quan

Tin mới nhất

Chào cờ và sinh hoạt ngày Pháp luật tháng 02 năm 2024(05/02/2024 11:05 SA)

Hội nghị triển khai Công điện 02/CĐ-TTg ngày 09/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ(31/01/2024 9:02 SA)

Chào cờ và sinh hoạt ngày Pháp luật tháng 01 năm 2024(08/01/2024 4:40 CH)

Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của ngành xây dựng(05/01/2024 2:42 CH)

Hội nghị Cán bộ, Công chức năm 2024(03/01/2024 7:55 SA)