92 người đang online
°

Thông báo vv kết thúc công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2022 bằng hình thức niêm yết

Đăng ngày 04 - 01 - 2023
Lượt xem: 49
100%

 


bdi_27.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Quyết định về việc công bố công khai điều chỉnh chi tiết phân bổ dự thảo chi ngân sách nhà nước...(08/06/2023 7:45 SA)

V/v Thành lập Tổ công tác hỗ trợ tháo gỡ khó khăn doanh nghiệp thuộc lĩnh vực ngành Xây dựng...(05/06/2023 8:03 SA)

V/v Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực nhà ở thuộc thẩm quyền giải quyết...(02/06/2023 11:18 SA)

Về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực Kinh doanh bất động sản thuộc...(02/06/2023 11:13 SA)

Danh mục TTHC được tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia(02/06/2023 11:11 SA)