99 người đang online
°

Kế hoạch nâng cao chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh DDCI của Sở xây dựng năm 2023

Đăng ngày 12 - 01 - 2023
Lượt xem: 46
100%

 


vbdi_116.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Điều tra, thu thập, cập nhật thông tin về nhà ở và thị trường...(22/09/2023 9:21 SA)

Về việc thu hồi chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đối với Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng...(20/09/2023 3:54 CH)

Về việc thu hồi chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đối với Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư...(20/09/2023 7:42 SA)

Về việc thu hồi chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đối với Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng...(20/09/2023 7:40 SA)

Về việc thu hồi chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đối với Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Đại...(20/09/2023 7:39 SA)