5 người đang online
°

Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030

Đăng ngày 28 - 04 - 2022
Lượt xem: 20
100%

Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030

 


Ke-hoach-trien-khai-thuc-hien-nhiem-vu-chuyen-doi-so.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Chuyển đổi số phải thực chất, hiệu quả, tuyệt đối tránh hình thức(28/04/2022 10:26 SA)

Ngày 10 tháng 10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia(28/04/2022 10:24 SA)

Chỉ thị về việc đẩy mạnh chuyển đổi số ngành Xây dựng(21/04/2022 2:27 CH)

Đất nước đã bước vào công cuộc chuyển đổi số nhưng cách làm vẫn là thời CNTT(21/04/2022 10:15 SA)

Đẩy mạnh chuyển đổi số để làm lợi thiết thực cho người dân, giải quyết những vấn đề lớn của đất nước(21/04/2022 10:13 SA)