105 người đang online
°

góp ý dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 19/3/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc thông qua chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh N

Đăng ngày 07 - 10 - 2021
Lượt xem: 488
100%

File đính kèm

 

Tin liên quan

Tin mới nhất

Lấy ý kiến đối với dự thảo Quyết định phê duyệt phương án giá dịch vụ thoát nước tại thành phố...(05/02/2024 1:36 CH)

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định Bãi bỏ Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2021...(30/01/2024 7:51 SA)

Góp ý dự thảo Quyết định Phân cấp thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ...(05/01/2024 10:49 SA)

Góp ý dự thảo Quyết định Công bố Đơn giá nhân công; Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công...(14/12/2023 2:25 CH)

V/v phối hợp góp ý Dự thảo Thông tư ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng(06/11/2023 2:11 CH)