3 người đang online
°

quyết định về việc công bố công khai điều chỉnh dự toán thu sự nghiệp và các khoản thi khác năm 2021 của Sở xây dựng

Đăng ngày 23 - 12 - 2021
Lượt xem: 272
100%

 


vbdi_4952.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Thông báo mời quan tâm tài trợ ý tưởng quy hoạch phân khu xây dựng khu vực sân bay Thành Sơn(10/08/2022 7:01 SA)

Thông báo vv tổ chức kỳ thi sát hạch chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản(04/07/2022 3:42 CH)

Thông báo danh sách đủ điều kiện sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng(20/06/2022 2:19 CH)

quyết định vv cử công chức, viên chức tham gia lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Sở và tương...(05/05/2022 3:55 CH)

triển khai Nghị quyết số 116/NQ-HĐND ngày 15/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh (23/12/2021 10:43 SA)