42 người đang online
°

Họp lấy ý kiến đối với kiến nghị điều chỉnh bổ sung diện tích mở rộng mỏ đá Núi đất của Chi nhánh Công ty TNHH An Cường tại Ninh Thuận

Đăng ngày 11 - 05 - 2020
Lượt xem: 151
100%

 

Ngày 8/5/2020, Sở Xây dựng tổ chức họp lấy ý kiến đối với kiến nghị điều chỉnh bổ sung diện tích mở rộng mỏ đá Núi đất của Chi nhánh Công ty TNHH An Cường tại Ninh Thuận. Tham dự cuộc họp có đồng chí Phan Tấn Cảnh – Giám đốc Sở Xây dựng, chủ trì cuộc họp, cùng đại diện các Sở Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam và Chi nhánh Công ty TNHH A Cường tại Ninh Thuận (chủ đầu tư).

Toàn cảnh cuộc họp

Sau khi nghe Chủ đầu tư báo cáo tại cuộc họp, qua xem xét và đóng góp ý kiến, các thành viên tham dự thống nhất kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét chấp thuận chủ trương bổ sung diện tích mở rộng và làm hồ nước trong khu vực quy hoạch đảm bảo cảnh quanchung khu vực quy hoạch và thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành.

 

                                                                                                            HồngChuyên

Tin liên quan

Tin mới nhất

Về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Khu vực Mũi Dinh, huyện Thuận...(31/01/2023 3:32 CH)

Hội nghị công bố công khai quy hoạch chung xây dựng khu du lịch ven biển phía Nam tỉnh Ninh Thuận...(31/07/2020 3:00 CH)

Họp lấy ý kiến Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu đô thị mới ven biển Đầm Nại,...(14/07/2020 2:59 CH)

Họp lấy ý kiến góp ý phương án quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu vực tổ hợp điện khí...(24/06/2020 2:57 CH)

Lấy ý kiến các thành viên tham dự đối với nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ...(18/06/2020 2:55 CH)