32 người đang online
°

Chấp thuận nhiều dự án đầu tư khu đô thị và khu dân cư trên địa bàn tỉnh

Đăng ngày 29 - 11 - 2018
Lượt xem: 1.025
100%

 

Bên cạnh những dự án khu đô thị mới đang triển khai thực hiện, hiện nay có một số dự án đã được UBND tỉnh công nhận chủ đầu tư đó là: Khu đô thị mới Đông Nam 1, Khu đô thị mới Đông Nam 2, Khu đô thị mới Khánh Hải và Khu đô thị mới ven Đầm Nại. Ngoài ra, có 02 dự án khu dân cư đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt công nhận Chủ đầu tư là: Khu dân cư Khu phố 5 (Bắc Sông Ông)và khu dân cư Phủ Hà. Đồng thời, 02 dự án đã Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư là: Khu dân cư Phước Mỹ 2, giai đoạn 2, Khu đô thị mới Đông Văn Sơn – Bắc Bình Sơn. Có 03 dự án đã phê duyệt chấp thuận đầu tư: Dự án Khu dân cư Tháp Chàm 1, Dự án Khu dân cư Chí Lành và Dự án hạ tầng Khu phố Đông Hải.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Tiến độ thực hiện các dự án khu đô thị mới.(07/11/2018 2:13 CH)

Hội thảo Việt - Hàn về Đô thị thông minh(30/03/2018 1:57 CH)

Hội thảo “Tham vấn ý kiến về Dự thảo Luật Quản lý phát triển đô thị”(26/12/2017 1:51 CH)

Thông báo, thông tin công khai rộng rãi Tiêu chí xét chọn Nhà đầu tư dự án Khu đô thị sinh thái...(19/12/2017 1:51 CH)

Thông báo kêu gọi đầu tư dự án Khu dân cư phường Phủ Hà, thành phố PR-TC(18/12/2017 1:50 CH)