Ninh Thuận đầu tư 296 tỉ đồng xây hạ tầng ở nơi vừa gỡ quy hoạch điện hạt nhân

Ninh Thuận đang có kế hoạch đầu tư 296 tỉ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng tại các khu vực quy hoạch "treo" trong nhiều năm. Những khu vực xây dựng cơ sở hạ tầng trước đây được quy hoạch xây điện hạt nhân.

Người trong vùng quy hoạch bày tỏ niềm vui khi nghe thông báo hủy thu hồi đất xây nhà máy điện hạt nhân. Ảnh: Hữu Long

Ngày 25.9, UBND tỉnh Ninh Thuận đã có tờ trình gửi HĐND tỉnh về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án các công trình hạ tầng thiết yếu trên địa bàn xã Phước Dinh (huyện Thuận Nam) và xã Vĩnh Hải (huyện Ninh Hải).

Dự án này còn được gọi là đề án ổn định sản xuất, đời sống nhân dân và phát triển khu dân cư đối với các vị trí quy hoạch xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2.

Theo UBND tỉnh Ninh Thuận, để đảm bảo các thủ tục và phù hợp với căn cứ pháp lý về quy hoạch, việc ban hành Nghị quyết là cần thiết để gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tổng hợp trình Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét.

Cơ sở vật chất trong vùng bị quy hoạch làm dự án điện hạt nhân không được đầu tư trong nhiều năm qua. Ảnh: Hữu Long

Đề án sẽ tập trung đầu tư các công trình hạ tầng thiết yếu trên địa bàn xã Phước Dinh (huyện Thuận Nam) và xã Vĩnh Hải (huyện Ninh Hải) nhằm khắc phục khó khăn, ổn định sản xuất và từng bước nâng cao đời sống nhân dân khu vực trước đây quy hoạch thực hiện dự án nhà máy điện hạt nhân.

Đề án cũng hướng tới việc đảm bảo giao thông thông suốt, tạo thuận lợi trong xử lý các tình huống cứu hộ, cứu nạn và ứng phó với thiên tai, tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh. Tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư phát triển kinh tế, khai thác hiệu quả tiềm năng quỹ đất chưa sử dụng...

Khi được thông qua, tại xã Phước Dinh (huyện Thuận Nam) sẽ có các dự án như nâng cấp mở rộng tuyến đường quốc phòng cũ (701); xây dựng mới 3 tuyến đường kết nối đường đường 701 với đường ven biển.

Tại xã Vĩnh Hải (huyện Ninh Hải) sẽ thực hiện các dự án nâng cấp đường Tỉnh lộ 702 cũ; xây dựng mới 3 tuyến đường kết nối trong khu vực sản xuất; xây dựng mới kè chắn sóng và kè chắn lũ tại thôn An Lạc; nâng cấp ao Bầu Tró và xây dựng hệ thống dẫn nước từ suối Hố Quạt về ao Bầu Tró.

Nguồn vốn dự kiến đầu tư cho toàn bộ đề án là 296 tỉ đồng trong đó vốn Trung ương từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội 273 tỉ đồng; vốn ngân sách địa phương 23 tỉ đồng. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2023 đến hết năm 2025.

Vào tháng 7.2023, UBND tỉnh Ninh Thuận có thông báo số 74 về việc hủy các Thông báo thu hồi đất để bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2 (huyện Thuận Nam và huyện Ninh Hải).

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận đã giải thích về các căn cứ pháp lý để địa phương ban hành Thông báo số 74 về huỷ các thông báo thu hồi đất đã ban hành liên quan đến khu vực quy hoạch xây dựng các Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2.

Cụ thể, địa phương căn cứ vào Nghị quyết năm 2016 của Quốc hội về dừng thực hiện chủ trương đầu tư dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận.

Ngoài ra, theo hồ sơ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Thuận Nam và Ninh Hải (phê duyệt năm 2022), các khu vực này được cập nhật theo Đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu ven biển phía Nam tỉnh Ninh Thuận đến năm 2035 và được quy hoạch giữ nguyên theo hiện trạng sử dụng đất, không còn quy hoạch mục đích đất năng lượng...

Từ những cơ sở trên, việc tỉnh Ninh Thuận ban hành thông báo số 74 là đảm bảo về mặt cơ sở pháp lý.

Nguồn:laodong.vn