Hội thảo chuyên đề “Phương án đầu tư dự án Khu đô thị mới Đông Văn Sơn – Bắc Bình Sơn

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản số 4542/UBND-KTTH ngày 19/10/2022 về việc phương án kêu gọi đầu tư đối với dự án Khu đô thị mới Đông Văn Sơn – Bắc Bình Sơn. Ngày 07/3/2023, Sở Xây dựng đã tổ chức buổi Hội thảo chuyên đề “Phương án đầu tư dự án Khu đô thị mới Đông Văn Sơn – Bắc Bình Sơn với thành phần tham dự gồm có: Phó Giám đốc Sở Xây dựng (chủ trì); Lãnh đạo Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân: thành phố Phan Rang – Tháp Chàm và huyện Ninh Hải; Lãnh đạo BQL dự án đầu tư xây dựng các công trình DD và CN tỉnh; Chủ tịch Hội Kiến trúc sư tỉnh; Đơn vị phản biện có: GS.TS.KTS Nguyễn Quốc Thông - Chủ tịch Hội đồng Kiến trúc Hội Kiến trúc sư Việt Nam, TS. Nguyễn Văn Đính – Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam; Đơn vị tham gia Hội thảo có: Liên danh Công ty Cổ phần Tập đoàn Videc – Công ty Cổ phần đầu tư công nghệ HPT; Công ty Cổ phần Tập đoàn Hưng Thịnh; Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư Thăng Long; Công ty Cổ phần Surya City; Công ty Cổ phần Bất động sản BIM; Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH NDA Việt Nam.

Toàn cảnh buổi Hội thảo.

Tại buổi Hội thảo, các thành phần tham dự đã cùng nhau trao đổi, thảo luận sôi nổi nhằm tìm kiếm, lựa chọn phương án kêu gọi đầu tư tối ưu, hiệu quả nhất, đảm bảo khả thi, phù hợp với thực tế của tỉnh để làm cơ sở triển khai thực hiện dự án Khu đô thị mới Đông Văn Sơn – Bắc Bình Sơn.

Thông qua ý kiến góp ý của các đơn vị, đặc biệt là ý kiến của các chuyên gia là GS.TS.KTS Nguyễn Quốc Thông - Chủ tịch Hội đồng Kiến trúc Hội Kién trúc sư Việt Nam và TS. Nguyễn Văn Đính – Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam đã góp phần củng cố và hoàn thiện luận chứng khoa học, làm cơ sở xác định rõ nhu cầu sử dụng đất, không gian kiến trúc cảnh quan của khu đô thị Đông Văn Sơn – Bắc Bình Sơn là Khu đô thị chất lượng cao, có khả năng đáp ứng nhu cầu lưu trú, sinh sống, phát triển và dịch vụ cho khu vực ven biển phía Đông Bắc thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, thúc đẩy kinh tế thành phố Phan Rang – Tháp Chàm và toàn tỉnh Ninh Thuận; đồng thời làm cơ sở cho công tác quản lý Nhà nước về xây dựng đô thị, khai thác quỹ đất hiệu quả, tạo lập các Khu đô thị bền vững, hài hòa với môi trường và phù hợp với các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

 

Mộng Dứa