bán nhà ở hình thành trong tương lai đối với 43 lô đất ( lô 06 đến lô 34 thuộc khu A5; lô 27 đến lô 40 thuộc khu A6) thuộc dự án phát triển khu nhà ở khu dân cư Tháp Chàm 1, phường Đô Vinh, tp PRTC

File đính kèm

File đính kèm