Họp lấy ý kiến góp ý phương án quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu vực tổ hợp điện khí LNG tại xã Phước Diêm thuộc huyện Thuận Nam

Chiều ngày 22/6/2020, Sở Xây dựng tổ chức họp lấy ý kiến góp ý phương án quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu vực tổ hợp điện khí LNG tại xã Phước Diêm thuộc huyện Thuận Nam. Chủ trì có Ông Nguyễn Như Nguyên – Phó Giám đốc Sở Xây dựng cùng đại diện các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Giao thông vận tải; Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam; Ủy ban nhân dân xã Phước Diêm; Điện lực Ninh Thuận; Hội Kiến trúc sư tỉnh.

Qua cuộc họp các thành viên đã đóng góp ý kiến và đề nghị Sở tiếp tục hoàn chỉnh phương án.

Ông Nguyễn Như Nguyên – Phó Giám đốc Sở Xây dựng chủ trì cuộc họp

Toàn cảnh cuộc họp

                                                                                        HồngChuyên