Lấy ý kiến các thành viên tham dự đối với nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Cảng tổng hợp Cà Ná, huyện Thuận Nam

Sáng ngày 17/6/2020, Sở Xây dựng tổ chức lấy ý kiến các thành viên tham dự đối với nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Cảng tổng hợp Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận. Chủ trì cuộc họp có Ông Nguyễn Như Nguyên – Phó Giám đốc Sở Xây dựng cùng đại diện các Sở, Ban ngành, UBND huyện Thuận Nam, UBND xã Phước Diêm, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Hoa Sen và đơn vị tư vấn.

Toàn cảnh cuộc họp

                                                                                    HồngChuyên