Họp lấy ý kiến góp ý phương án ý tưởng Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) tại khu vực Đầm Cà Ná thuộc xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam

Chiều ngày 7/5/2020, Sở Xây dựng tổ chức cuộc họp lấy ý kiến góp ý phương án ý tưởng Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) tại khu vực Đầm Cà Ná thuộc xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam. Dự và chủ trị cuộc họp có đồng chí Phan Tấn Cảnh – Giám đốc Sở Xây dựng, lãnh đạo Phòng Quản lý Quy hoạch - Kiến trúc và Nhà ở, đại diện các cơ quan, đơn vị có liên quan và Hội Kiến trúc sư tỉnh, đại diện lãnh đạo Liên danh Công ty TNHH tập đoàn Thương mại Tuấn Dung và đơn vị tư vấn lập quy hoạch.

Toàn cảnh buổi họp

Qua ý kiến các thành viên tham dự, Sở Xây dựng đề nghị đơn vị tư vấn tiếp thu ý kiến và hoàn chỉnh lại phương án gửi Sở Xây dựng xem xét trình Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua.


                                                                                                                            HồngChuyên