Tiến độ thực hiện các dự án khu đô thị mới.

Hiện nay, Dự án Khu đô thị mới Đông Bắc (Khu K1), chủ đầu tư đang triển khai công tác bồi thường GPMB, còn khoảng 1,9ha (31 hộ) chưa GPMB, phần thi công hạ tầng kỹ thuật đạt khoảng 85% khối lượng tổng dự án (trong đó khu A là 95% và khu B là 75%); Dự án Khu đô thị biển Bình Sơn – Ninh Chữ (Khu K2) chủ đầu tư đang triển khai san lấp mặt bằng và thi công xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật tại khu vực đã bàn giao mặt bằng (khoảng 15ha) và đang phối hợp Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, chính quyền địa phương tiếp tục triển khai công tác hỗ trợ, giải phóng mặt bằng. Dự án Khu dân cư phía Bắc đường Nguyễn Văn Cừ đang thi công san lấp mặt bằng và xây dựng các tuyến đường giao thông trong dự án và chủ đầu tư đang phối hợp Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, chính quyền địa phương tiếp tục triển khai công tác hỗ trợ, giải phóng mặt bằng.