70 người đang online
°

Chào cờ và sinh hoạt ngày Pháp luật tháng 8 năm 2023

Đăng ngày 08 - 08 - 2023
Lượt xem: 42
100%

 

Sáng ngày 07/8/2023, Sở Xây dựng tổ chức chào cờ và sinh hoạt ngày Pháp luật đầu tháng 8 năm 2023. 

Tại buổi sinh hoạt đồng chí Phan Thụy Phương Đông - Phó Chánh Văn phòng Sở Xây dựng thông tin đến công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở các nội dung như: Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 4 ngày 10/11/2022. Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2023; Luật phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi năm 2022) được Quốc hội khóa XV kỳ họp thứ 4 thông qua vào ngày 14/11/2022, Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2023; Luật Thanh tra được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 4 ngày 14/11/2022. Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2023; Luật Dầu khí được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 4 ngày 14/11/2022. Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2023; Luật phòng, chống rửa tiền được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 4 ngày 15/11/2022. Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/3/2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 4 ngày 09/11/2022. Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2023và Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, Kỳ họp bất thường lần thứ 2 thông qua ngày 09/01/2023. Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2024; Công văn số 61-CV/ĐU ngày 10/7/2023 của Đảng ủy Sở Xây dựng về việc chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của tập thể và cá nhân cán bộ, đảng viên; Công văn số 2305/SXD-VP ngày 19/7/2023 của Sở Xây dựng về việc triển khai thực hiện việc chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của tập thể và cá nhân cán bộ, đảng viên...

                                 

Đ/c Phan Thụy Phương Đông - Phó Chánh Văn phòng SXD thông tin tại buổi sinh hoạt

Toàn cảnh buổi sinh hoạt

Tin liên quan

Tin mới nhất

Sở Xây dựng làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam(29/09/2023 8:34 SA)

Sở Xây dựng làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm(29/09/2023 8:04 SA)

Chào cờ và sinh hoạt ngày Pháp luật tháng 9 năm 2023(18/09/2023 10:45 SA)

Tổng hội Xây dựng Việt Nam làm việc với UBND tỉnh Ninh Thuận(25/08/2023 3:11 CH)

Đại hội Hội Xây dựng tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ III: Quyết tâm hành động, đẩy mạnh hoạt động tư...(25/08/2023 2:55 CH)