86 người đang online
°

Ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, điều động, biệt phái, từ chức, miễn nhiệm đối với công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền quản lý của tập thể lãnh đạo Sở Xây dựng

Đăng ngày 22 - 11 - 2023
Lượt xem: 56
100%

 


4094.pdf | quy chế.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Kế hoạch kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024(29/02/2024 7:41 SA)

Về việc công bố công khai dự toán thu hoạt động sự nghiệp năm 2024 của các cơ quan, đơn vị trực...(27/02/2024 4:37 CH)

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2023(27/02/2024 9:36 SA)

Về việc kết thúc niêm yết công khai tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2023(22/02/2024 8:14 SA)

Báo cáo kết quả đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức tháng 02 và quý I/2024(21/02/2024 8:08 SA)