49 người đang online
°

Quyết định về việc công bố công khai tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2022

Đăng ngày 18 - 01 - 2023
Lượt xem: 16
100%

 


vbdi_196.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Quyết định về việc công bố công khai dự toán thu hoạt động sự nghiệp năm 2023 của các đơn vị trực...(30/01/2023 3:47 CH)

Thông báo về việc kết thúc niêm yết công khai tình hình mua sắm tài sản công năm 2022 (30/01/2023 8:25 SA)

Kế hoạch nâng cao chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh DDCI của Sở xây dựng năm 2023 (12/01/2023 4:40 CH)

Thông báo kết quả họp xét nâng bậc lương trước thời hạn năm 2022 cho công chức (12/01/2023 7:31 SA)

Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 (11/01/2023 4:43 CH)