12 người đang online
°

triển khai thực hiện kê khai tài sản, thu nhập bổ sung và hàng năm của năm 2022

Đăng ngày 07 - 11 - 2022
Lượt xem: 220
100%

 


vbden_4809.zip

Tin liên quan

quyết định về việc khen thưởng thành tích năm 2022(01/12/2022 2:11 CH)

Tin mới nhất

Thông báo vv kết thúc công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2022 bằng hình thức niêm yết (04/01/2023 11:07 SA)

Quyết định về việc công bố công khai tình hình mua sắm tài sản công năm 2022(30/12/2022 8:35 SA)

Quyết định về việc phê duyệt danh sách cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện kê khai tài sản,...(13/12/2022 8:14 SA)

quyết định công nhận sáng kiến cải tiến kỹ thuật năm 2022(02/12/2022 7:55 SA)

quyết định về việc khen thưởng thành tích năm 2022(01/12/2022 2:11 CH)